U izboru naziva udruženje / kasnije kluba obavezno koristiti 3×3 , čime se odredjeno udruženje deklariše za ovaj vid sporta. Grana sporta je košarka, disciplina je 3×3 basket.
Kad se udruženje osnuje posle određenog vremenskog perioda ( npr. obavljene takmičarske sezone ) može dobiti potvrdu naše federacije o članstvu čime dolje dobija status kluba.
Potrebna dokumentacija za osnivanje:

Уз уредно попуњене пријаве за упис оснивања удружења у Регистар удружења подноси се:

– jedinstvena prijava APR za osnivanje (preuzeti ovde);

– osnivački akt udruženja (primer preuzeti ovde);

– original primerak statuta (primer );

– original zapisnik sa osnivačke skupštine (primer);

– akt/odluka o izboru zakonskog zastupnika;пребивалишту);

– dokaz o uplati APR takse za osnivanje. Primalac: Agencija za privredne registre,svrha: osnivanje udruženja, iznos 4.900 dinara, uptatiti na racun 840-29770845-52, модел 97, позив на број (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu.

Za sva dodatna pitanja možete nas direktno kontaktirati.
Više informacija takodje možete pronaći direktno na APR sajt: LINK
U nastavku se nalaze potrebna dokumenta za preuzimanje: