Nacionalni sportski savez 3×3 basket
Adresa: Kapetana Lukića 7, 34000 Kragujevac
PIB: 108025622
Maticni broj: 28790970
Broj racuna: 160-388933-90

Kontak telefon: +381 60 0 800 444

3×3 event maker doo
Ljubiše Jovanovića 17, 34000 Kragujevac
PIB: 110988829
Maticni broj: 21410608
Broj racuna: 160-517821-68

Kontakt telefon: +381 286 93 04